Son güncelleme:01.05.2015

Ders adı:Patoloji Laboratuvarı Nasıl Çalışır?

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:Histoloji laboratuvar derslerinde anlatılan histolojik teknikler

Dersin Amacı:Hastanelerde patoloji laboratuvarlarının nasıl çalıştığı hakkında temel bilgileri vermek

Dersin hedefleri:

Öğrenciler hastanelerdeki patoloji laboratuvarlarının nasıl çalıştığına dair temel bilgi edineceklerdir

Öğrenciler patologların hastanedeki görevleri ve yaptıkları konusunda temel bilgi edineceklerdir

Başlıklar:

 • Spesmen (Örnek) Tipleri - Biyopsi

  • İğne biyopsisi, tru-cut biyopsi

  • İnsizyonel biyopsi

  • Eksizyonel biyopsi

  • Radikal eksizyon

 • Spesmen Tipleri - Sitoloji

  • Eksfoliyatif sitoloji

  • Aspirasyon sitolojisi

 • Patoloji laboratuvarında kayıt ve iş akışı

 • Makroskopi

  • Spesmenlerin fotoğraflanması

  • Spesmen arşivi

  • Klavuzlara göre urgun örnek alma

 • Doku takibi

 • Parafin blok hazırlama (parafine gömme)

 • Mikrotom

 • H&E

 • Mikroskopi

 • Otopsi

 • Frozen işlemi

 • Özel teknikler

  • Histokimya

  • Enzim histokimyası

  • İmmünohistokimya

  • İmmünfloresan

  • İn-situ hibridizasyon

 • Moleküler teknikler

 • Patoloji Arşivi

  • Parafin bloklar

  • Preparatlar

  • Basılı ve elektronik raporlar

 • Patoloğun ürünü rapordur

 • Klinisyenlerle ilişkiler ve iletişim

 • Hastalarla ilişkiler ve iletişim

 • Konsültasyonlar

 • Telepatoloji

 • Dijital patoloji ve Sanal preparatlar

Kaynaklar:

 1. How to Read Your Pathology Report:http://www.cap.org/apps/docs/reference/myBiopsy/pathology_report.html

 2. How to Read Your Pathology Report:http://www.cap.org/ShowProperty?nodePath=/UCMCon/Contribution%20Folders/WebContent/pdf/how-to-read-pathology-report.pdf

 3. http://rosaicollection.org/

results matching ""

  No results matching ""