Laboratuvar dersleri ile ilgili genel bilgiler

Mikroskop kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Biyopsi örneğinde iki, üç boyut ve zaman

  • Doku ve organlar aslında 3 boyutlu

  • Bizim incelediğimiz preperatlar ise 2 boyutlu

  • Hastalığın değişik dönemleri olduğunu (zaman boyutunu) da akılda tutmak lazım. Morfoloji ve patogenezin klinik ile korelasyonunu ancak bu şekilde sağlayabiliriz.

Laboratuvar sınavı nasıl olacak?

Laboratuvar sınavı için değişik yöntemler var.

  • Genel olarak histoloji sınavlarınıza benzer olacak.

results matching ""

    No results matching ""