Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

Leiomyoma

Bowen Disease

İntradermal Melanocytic Nevüs

Teratoma

Osteosarcoma

Leiomyosarcoma

  • Endometrium glandlarının izlendiği yüzeydemyometriumda sınırlı benign neoplaziizlenmiştir. Neoplaziyi oluşturan hücrelernormalden ayırt edilemeyecek kadar iyi diferansiyedirler.Normal myometrial hücrelere benziyorlar. Hücre nükleusları sigar şekilli.Nekroz, mitoz, atipi ve pleomorfizm yoktur.Bu bulgularla tanıleiomyomdur.

  • Myometriumdaçevre dokudan düzensiz sınırla ayrılantümör izlenmiştir.Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu belirgin nükleollü, iğsi karakterde atipik hücrelerden oluşmaktadır. Myometrial hücrelere çok az benzemektedir. Çok sayıdamitoz ve pelomorfizmmevcuttur. Bu bulgularla tanıleiomyosarkomdır.

  • Çevre yumuşak dokuya infiltrasyon gösteren tümör izlenmiştir. Tümör içerisinde kanama ve nekroz mevcuttur. Tümör, iri hiperkromatik nükleuslu, nükleus konturları düzensiz, pleomorfik karakterde atipik hücrelerdir. Bu hücreler arada osteoid denilen eozinofilik görünümde homojen matriks üretmektedirler. Arada kemik yapıları mevcuttur. Bu bulgularla tanı osteosarkomdur.

-Normal görünümde epidermisve ona komşu alanda lezyon izlenmiştir. Bu alanda, epidermisin bazal tabakasından başlayıp epidermis yüzeyine doğru uzananskuamöz hücelerde, hafif irileşme, hiperkromazivepolarite kaybımevcuttur.Bu bulgularla tanıepitelyal displazidir.

-Epidermisin altındadermisde epidermisle ilişkisi olmayan gruplar oluşturanlezyon izlenmiştir. Lezyonu oluşturan hücrelerbenign görünümdedir. Lezyon yüzeyindeki bu hücrelerin sitoplazmalarındamelanin pigmentiizlendiğinden bu hücrelerinmelanositik kökenliolduğu düşünülmüştür.Bu bulgularla tanıintradermal nevüsdür.

-Kistik ve solid alanlar içeren lezyon izlenmiştir.Lezyon,mide epiteli, solunum yolu epiteli , deri ekleri, glial doku, kıkırdak ve yağdokudan oluşanher üç germyaprağını içermektedir. Glialdokumatürgörünümdedir. Bu bulgularla tanımatür kistik teratomdur.

results matching ""

    No results matching ""