Last updated:

Name of the Lecture:

Required Prior Knowledge:

Aim of the Lecture:

Goals of the lecture:

Slides:

TUBULAR ADENOMA

ADENOCARCINOMA

ADENOCARCINOMA

CARCINOMA METASTASIS IN THE LYMPH NODE

Squamous Cell Carcinoma of Lung

Normal kolon mukozasindan lumene dogruparmaksi uzanimolusturan lezyonpoliptir.

Polibi olusturan epitel komsulugundaki normal hucrelerden hafifce irilesmis daha hiperkromatik, ustuste binen hucrelerden meydana gelmektedir. Buneoplastikbir polip olup tani adenomdur.Adenompreneoplastik,prekursorbir lezyondur.

Normal kolon duvariniyag dokuya kadar infiltre/invazeeden bez yapilari olusturan lezyon izlenmektedir. Lezyonu olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bu hucreler ortasinda nekroz da icerenlumenli bez ve yer yer bezlerin birlestigi kribriform yapilarolusturmaktadir. Bu ozellikleriyle tanikolonun orta-iyi diferansiye adenokarsinomile uyumludur.

Yag doku icerisindelenf noduizlenmektedir. Lenf nodunda subkapsuler alanda lenfoid dokudan farkli,bez yapilari olusturan, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumde hucreler izlenmistir. Bu ozellikleriylemalign epitelyal bir tumorun( adenokarsinomun) lenf nodunametastazidir.

Normal mide duvariniinfiltre edenyer yerabortif bez yapilari olusturmaya calisan cogu alanda tek hucre infiltrasyonugosteren tumor izlenmistir. Tumoru olusturan hucreler iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nuleollu, nukleositoplazmik orani artmis,atipikgorunumdedir. Bazi alanlardatasli yuzukhucre morfolojisi izlenmistir. Bu bulgularla tanimidenin az diferansiye adenokarsinomudur.

Kesitlerde bir tarafta solunum epiteliyle ortulu kikirdak yapisinin ve alveoler catinin izlendigi akcigere ait dokuda adalar halindeinfiltrasyon/invazyongosteren tumor izlenmektedir. Tumor hucreleri genis eozinofilik sitoplazmali, iri hiperkromatik nukleuslu, belirgin nukleollu,atipik, epitelyal karakterdedir. Bazi alanlardakeratinizasyon ve keratin inciizlenmistir.Hucreler arasi koprulesmedikkati cekmistir. Bu ozellikleriyle taniakcigerin skuamoz hucreli karsinomudur.

References:

results matching ""

    No results matching ""