Son güncelleme:01.05.2015

Ders adı:Hücre ölümünün mekanizmaları, Apoptoz ve Otofaji

Ders öncesi bilinmesi beklenenler:

Dersin Amacı:

Dersin hedefleri:

Başlıklar:

 • Nekroz ve apoptoz için anolojiler

 • Nekroz ve apoptoz arasındaki farklılıklar

  • Nekrozun morfolojik özellikleri ve nekroz gelişiminin basamakları

  • Apoptozun morfolojik özellikleri ve apoptoz gelişiminin basamakları

 • Nekroz

  • Nekrozdaki nükleer değişiklikler

   • Piknozis

   • Karyolizis

   • Karyoreksiz

  • Nekroz, morfolojisi, çevre dokulara etkisi ve ortadan kaldırılması
 • Apoptoz

  • Apoptozu kontrol eden faktörler

  • Apoptozun fizyolojik nedenleri

  • Apoptozun patolojik nedenleri

  • Apoptoz mekanizmaları

   • Apoptozun mitokondriyal (intrinsik) yolağı

   • Apoptozun ölüm reseptörü (ekstrinsik) yolağı

   • Kaspazlar

   • Apoptotik hücrelerin temizlenmesi

  • Apoptoz örnekleri
 • Nekroptoz

 • Piroptoz

 • Otofaji

Kaynaklar:

 1. Robbins Basic Pathology, 9th edition

 2. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 9th edition

 3. Programmed cell death:https://www.coursera.org/course/pcd

results matching ""

  No results matching ""